Ur Min flod flyter mot dig

My river runs to Thee –
Blue Sea – Wilt welcome me?

Min flod vill ha ett svar.
Å, hav – nådigt mot mig var!

My river waits reply.
Oh Sea – look graciously!

Min flod flyter mot dig –
blå hav – tar du emot mig?

I’ll fetch thee Brooks
from spotted nooks –

Jag bringar bäckar
från skimrande vrår –

Say Sea – take me?

Hav! – Tar du mig?

Had I not seen the Sun
I could have borne the shade
But Light a newer Wilderness
My Wilderness has made –

Ifall jag inte sett solen,
jag kunde skuggan tålt,
men av min öken ljuset
en ny öken gjort –

I boken finns utförliga förklaringar till Dickinsons språk och uttryckssätt.