Emily Dickinson

Emily Dickinson levde i nordöstra USA mellan 1830 och 1886. Hon bodde praktiskt taget hela livet i föräldrahemmet och bildade aldrig familj. Att hon skrev dikter visste alla, men under hennes livstid publicerades bara några få. Efter hennes död kom närmare 1800 dikter i dagen, och hon hyllas nu som en av de största amerikanska poeterna.

Under ungdomsåren studerade Emily Dickinson en kort tid på college och ansågs vara en glad och sällskaplig flicka, men hon avbröt studierna och blev allt mer tillbakadragen. Anledningen har många spekulerat över. Hon lämnade sedan ogärna hemmet men var långt ifrån isolerad: Familjen hade ett stort umgänge och hon brevväxlade med många.

Hennes ämnen spänner över oerhörda fält. De reflekterar över livet och dess ändlighet; döden och vad som kan tänkas följa efter den; förhållandet till högre makt; kärleken till närstående, till naturen, landskap, växter och djur; dygnets och årstidens växlingar. Många läggs i munnen på en självmedveten, stark personlighet, som kan ge uttryck för själslig smärta och glädje men också ironisera och skoja.

Inom den bundna form som Emily Dickinson oftast valde skrev hon i högsta grad efter eget huvud med en personlig användning av ord, ordformer, satsbyggnad och interpunktion. Hennes bildspråk är fullt av överraskningar, som hon skickligt balanserade för att nå det djup och den mångtydighet som utmärker hennes finaste dikter.