Recensioner

Beskrivningar av hur Ving växte fram och fungerar varvas med teoretiska resonemang kring varje kapitels tema: Lojalitet, Tillit, Glädje, Bekräftelse, Öppenhet, Affärsmässighet, Kontinuitet. Det är berättelsen om hur man motiverar medarbetarna och får dem att känna samhörighet med företaget och dess målsättning.
– – –
Boken är intressant för alla som arbetat för och samarbetat med Ving, för dess trogna kunder och, kanske främst, för andra inom resebranschen (även andra branscher) som själva siktar på att bli bäst i klassen.

Bibliotekstjänst