Karin Roxman

Karin Roxman är f.d. ambassadör med flera uppdrag i Mellanöstern bakom sig. Under 1990-talet var hon Sveriges generalkonsul i Jerusalem i fem år och därefter politisk rådgivare till EU:s särskilde sändebud i Mellanöstern.

– Att vara diplomat i Jerusalem var omvälvande. Den delade staden blev en ständig påminnelse om konflikten mellan judar och araber, mellan Israel och Palestina.