Maya Abu-Alhayyat

Maya Abu-Alhayyat är ingenjör och född i Libanon 1980. Hon är en erkänd poet med två publicerade diktsamlingar. Maya skriver också i många andra genrer: romaner, noveller och barnböcker. Hon har framträtt i Storbritannien och översatts till engelska. Maya ansvarar nu för en skrivarworkshop i Birzeit i Palestina.

Bilderna har tecknats av Lubna Taha, som är född i Berlin 1988 och arbetar vid Qattan Foundation i Ramallah. Hon har illustrerat ett flertal barnböcker.