Ur boken

Upphovsmäns arbete skyddas av en lång och detaljrik lag med många specialfall. Skälet är att den ska täcka både det skrivna, fotograferade, komponerade och målade, ja även andra uttrycksformer. Reglerna för dem skiljer sig åt, så lagtexten är inte lättläst.

Intresset för att ge ut sin egen bok har fullkomligt exploderat de senaste åren. Men när texten börjar bli färdig dyker det upp frågor om vad upphovsrätten och tryckfriheten säger. Jag tar upp tre som jag tycker är riktigt viktiga att få svar på oavsett om du är författare, egenutgivare, förläggare eller bokutgivare på högskolor och andra organisationer.

. Vad har jag för skydd för det jag själv skriver?

– När får jag skydd?

– Hur länge varar skyddet?

– Är allt jag skriver skyddat?

– Får andra använda sig av det som jag har skrivit?

. Vad gäller om jag vill använda andras material i min bok?

– Får jag ha med foton som andra har tagit?

– Teckningar?

– En fin bild som jag hittade på internet?

– En vacker dikt?

– Kan jag ta med delar av andras texter?

. Får jag skriva så att jag sårar andra, och är alla ämnen tillåtna?

Boken är till för alla bokutgivare och också för dig som vill skicka in ditt manus till förlag. Blir du antagen vet förlaget ofta vad som gäller, men det är bra att i förväg känna till upphovsmannens rättigheter och andras rättigheter för det de har skapat. Ger du ut själv är du ju din egen förläggare och måste skaffa dig kunskaperna själv.