Recensioner

När jag läste den här boken insåg jag hur viktig den är, att alla borde ha ett exemplar av boken. Jag får ofta frågor om vad som gäller om att använda andras text, bilder etc. I den här boken finns alla svar

Kim M. Kimselius, skrivarkurslärare och författare


Träffar rätt när det gäller såväl innehåll som språk. Exemplen underlättar att förstå dessa komplexa ämnen. En bok som hjälper alla egenutgivare att hålla sig på rätt sida om lagen.

Iréne Svensson Räisänen, författare och egenutgivare


… Innehållet är fördelat på tio avsnitt av vilka kan nämnas När får jag upphovsrätt och vad innebär den, Att använda andras verk samt Får jag skriva vad som helst. Redan de nämnda rubrikerna ger en bra bild av innehållet som alltså ger svar på vad en tilltänkt författare kan tänka sig ha funderingar kring. Svaren är enkla och tydliga, något som bidrar till bokens användbarhet. Sedan kan 40 sidor, dvs. häftets omfång, givetvis inte ge svar på alla frågor, men som en introduktion är Fagerströms arbete hur bra som helst.

Bibliotekstjänst