Nina Lundeberg:
under ganska romantiska omständigheter

En vattendelare i unionsströmmen
Söker man på ordet ”unionsupplösningen” på en av våra vanligaste söksidor på internet får man 105 000 svar. Mycket har med andra ord skrivits om den skilsmässa som Sverige och Norge gick igenom för 100 år sedan. Men mitt i floden av stora tankar och mångordiga analyser, för det är mest statsvetare och historiker och andra spränglärda som skriver, så har det dumpit ner en skrift som nog får betraktas som unik i sammanhanget. Det är författarinnan Nina Lundeberg som skildrar sina morföräldrars, Christer och Ava, kamp för sin kärlek under den turbulens som tiden för unionsupplösningen var. I en bedårande brevväxling får vi följa deras kärleksbekymmer i en tid då risken för krig mellan våra båda länder var överhängande. Under ganska romantiska omständigheter heter boken, där författarinnan sticker in egna, mycket kompetenta kommentarer om den tid som utspelade sig kring de båda kära, mellan breven. Mitt i allt som skrivits om unionsupplösningen är det uppfriskande att lyssna till Christer och Ava – under ganska romantiska omständigheter, faktiskt!

Nordens tidning


Kärlekssaga blev tragedi
Många hade nog fallit för frestelsen att försöka göra en dokumentärroman av en historia, som är så laddad med romantik, dramatik och tragik. Nina Lundeberg väljer dessbättre en mindre vansklig form för sin annorlunda släktkrönika. Med stöd av efterlämnade brev rekonstruerar hon varsamt och pedagogiskt ett händelseförlopp, som visar att verkligheten i det här fallet inte kräver någon skönlitterär tolkning.

Borås Tidning


Genomarbetat om oförutsägbar kärlek
…och deras förbindelse knöts under ganska romantiska omständigheter.

Det stycket kan man läsa i slutet av boken, ett citat hämtat från ett tidningsurklipp där källan saknas. Ett citat som tillika är en del av bokens titel. Och just titeln är mervärd och tankvärd.

I början av berättelsen förpassar den omärkt för att i slutskedet sätta utropstecken och punkt på en minst sagt oförutsägbar kärlekshistoria där början och slutet knyts ihop i en genomarbetad idé, dock inte för uppenbar.
– – –
I boken får läsaren följa brevväxlingen mellan d’Yss och Ava efter en bearbetning av Nina Lundeberg, tillika barnbarn till paret. Breven har förtydligats i vissa avseenden men är i övrigt intakta. Mentaliteten, moralen och samhällets stämningar går inte att ta miste på i denna färgstarka och innerliga korrespondens som också utgör arenan för dess platoniska kärlek.

Det historiska skeendet som vävts in i berättelsen är essentiell för denna historiska tidsresa och har skildrats på ett intressant sätt med tydliga källhänvisningar. Att ta hjälp av det digra artikelmaterialet från sekelskiftets tidningar ger både en nyanserad och folklig bild av det rådande samhällsklimatet.

Det är generöst att dela med sig av dessa brev, och inte något självklart. Men det gör att man som läsare kommer nära både d’Yss och Ava. Såsom att historien med dessa personligheter stannar kvar i ens tankar långt efter sista punkt.

Östersunds-Posten


En tragisk kärlekssaga i unionstidens Sverige
Den ligger rätt i tiden, Nina Lundebergs bok under ganska romantiska omständigheter.

Det är en bok som i unionsupplösningens skugga skildrar kärlekshistorien mellan ett älskande par, där en stor del av handlingen utspelas i Strömstad. – – – Korrespondensen mellan de båda finns bevarad och det är intressant inte minst ur språklig synpunkt att läsa de brev som skrevs för 100 år sedan och som återgivits i boken. – – –

Som ett historiskt dokument över unionstiden är boken en guldgruva eftersom förutom de många historiska fakta om unionen och unionsupplösningen som ges, får läsaren också ta del av två personers innersta tankar om de känslor och förhållanden som kärleken under en unionstid kunde medföra.

Strömstads Tidning Norra Bohuslän


En unionshistoria som slutade olyckligt
Sommaren 1899 möts Ava Florelius och Christer d’Albedyhll i Strömstad. Hon är en ung norska med rötter i Värmland. Han en adelsman med siktet inställt på den militära banan.

De inleder en trevande kärlekshistoria under sommarvistet, sedan på avstånd genom brevväxling.

Nina Lundeberg, dotterdotter till Ava och Christer, återger i under ganska romantiska omständigheter parets brevväxling under åren 1899 och fram till hösten 1908.

Parallellt med brevväxlingen berättar hon om bakgrunden till unionskrisen och om den dramatiska utvecklingen under sommaren och hösten 1905, med förhandlingarna i Karlstad som kulmen.

Brevväxlingen ger en intressant inblick i dåtidens sociala mönster och samhällsliv. Att inleda ett förhållande, att förlova och gifta sig krävde takt och ton så att konventionens lagar inte rubbades. Men det som framför allt gör intryck är den ärlighet med vilken skribenterna tilltalar varandra.

Värmlands Folkblad


Läsvärd historia med Arvikaanknytning
Mycket har de senaste månaderna utkommit från förlagen när det gäller 100-årsminnet av unionsupplösningen med Norge. Och mer är att vänta. Men i den här boken har Stockholmsförfattarinnan Nina Lundeberg valt att skildra det hela ur ett lite annorlunda och spännande perspektiv.

Det är nämligen så att hon är dotterdotter till friherren och dåvarande löjtnanten Christer d’Albedyhll och Fröken Ava Florelius. Med början i Strömstad år 1900 hann de med en kort förälskelse innan tillvaron skilde dem åt. Sommaren 1905 återförenades dock de två, och en kärlekshistoria utvecklades som bla resulterade i en liten dotter. I boken får vi följa parets brevväxling med varandra. Men Nina Lundeberg interfolierar också på ett väl avvägt sätt hur unionsupplösningen utvecklades, med den stora krigsfara som förelåg, och de politiska turerna. Detta tillsammans med fotografierna från den tid det begav sig, samt introduktionen av kärleksparet gör att man, även om man kanske inte är så romantiskt lagd, ändå får ut förvånansvärt mycket av bokens 232 sidor.

Arvika Nyheter


Hundraårsminnet av unionsupplösningen 1905, då Sverige och Norge gick skilda vägar, har under förra året avsatt ett stort antal böcker.
– – – I bokfloran finns också Nina Lundebergs skildring av en kärleksaffär med unionskrisen som dov bakgrund, Under ganska romantiska omständigheter. Boken bygger på en brevväxling mellan den svenske officeren Christer d´Albedyhll, i vänkretsen kallad d´Yss, och Ava (Alfhild) Florelius, född i Kristiania men av svensk börd. Christer var adlig, av friherrlig börd, men utan någon förmögenhet och med en blott beskedlig lön som löjtnant vid Elsborgs regemente. Avas far var företagare, gift med en norska, men hade avlidit redan 1896, innan berättelsen tar sin början.

Huvudpersonerna träffades för första gången i Strömstad sommaren 1899 och Christer tar sedan kontakt i december 1899, som sig bör i formell ton och riktat till både Ava och systern Gerda. Den rika brevskörden rör sedan åren 1900–1905, med 1905 som höjdpunkt och endast något enstaka brev därefter. Som officer berörs Christer påtagligt av unionskrisen och det uppflammande krigshotet, som norska på besök i Sverige drabbas Ava av myndigheternas misstänksamhet. Hon blir tillsammans med sin mor och sina systrar utvisad ur Sverige i augusti 1905 vid ett besök i Strömstad. Anledningen är en uppgift i ett brev till Norge om att hela den svenska flottan ankommit till Strömstad. Sammanhanget var dock oskyldigt. Avsikten var snarast att förmedla stämningen i staden och det nöjesliv som tillskottet av sjöofficerare skulle innebära. Graverande var också korrespondens med en Mikkelsen i Norge. Det rörde sig dock inte om statsministern Christian Michelsens familj utan en betydligt yngre och mindre känd man, en kamrat till Avas yngre bror Sven!

Den upprivande händelsen innebar samtidigt en vändpunkt i förhållandet mellan Christer och Ava. Christer hade långt tidigare förklarat sina ömma känslor för Ava men till slut fått beskedet att Ava inte delade hans känslor. Den vänskapliga kontakten upprätthölls dock. Christer engagerade insats för att underlätta för Ava och hennes familj vid utvisningen gjorde dock att Avas känslor blev allt varmare. Hädanefter var vägen öppen för parets spirande kärlekslycka med förlovning julaftonen 1905 och bröllop våren 1906. Att en mörk tragedi sedan väntar vet läsaren genom baksidestexten, men upplösningen blir ändå närmast brutal.

Brevväxlingen varvas med citat från samtida tidningar och av författarens egna sammanfattningar av det storpolitiska skeendet. Ändå är kanske det största värdet – förutom av de växlande relationerna mellan Christer och Ava – den bild av tidens seder, normer och vardagliga bestyr som de täta breven ger. Särskilt Christer är snar att skriva, även om tidens konvenans gör att han tvingas vänta på Avas svarsbrev innan han kan skicka iväg ett nytt. Under en dramatisk fas av deras förbindelse då Avas känslor blommar upp, september-oktober 1905, är Ava minst lika ivrig. Hon skriver då till honom 25/9, 29/9, 3/10, 6/10, 12/10, 14/10, 16/10, 17/10, 20/10, 24/10 och 26/10, ungefär var tredje dag således.

Några mindre anmärkningar kan riktas mot bokens faktaavsnitt. Det var knappast självklart att adelns söner skulle bli officerare (s 10). Den civilstatliga yrkesbanan var minst lika viktig. Däremot blev ofta sonen till en militär också militär, liksom sonen till en adlig ämbetsman ofta blev ämbetsman, ibland till och med vid samma ämbetsverk eller departement som fadern. Att parlamentarismen blev införd i Norge 1884, och att kungen inte längre utsåg regeringen är något av en överdrift, även om det kan stå så i vissa översiktsböcker (s 62). Däremot var året en viktig etapp i utvecklandet av full parlamentarism i Norge. Kungens inflytande var inte bortsopat, men påtagligt reducerat. Rösträtten för män infördes inte 1890 utan först 1898 (s 64), vilket inte rubbar bedömningen att Norge låg före i demokratiskt hänseende.

Sådana mindre malörer påverkar dock inte huvudintrycket av den varsamt sammanställda brevväxlingen med dess fascinerande inblickar i individuella öden i unionsupplösningens skugga. Och till slut: Författaren Nina Lundeberg är inte släkt med dåtidens svenske statsminister Christian Lundeberg, däremot dotterdotter till Ava och Christer.

Personhistorisk tidskrift