Ur boken

Långsamt klättrande
över fängelsemuren
grön mossa

Slowly climbing
over the prison wall
green moss

Fyrverkerier –
flyktingen söker
skydd

Fireworks –
the refugee looks
for shelter

Vilar i jollen,
längs havets rand i fjärran
gungar öarna

Resting in the dinghy,
along the horizon of the sea
the islands are rocking

De flesta av dikterna är först skrivna på svenska och har sedan översatts till engelska, men några har gått motsatt väg. Flertalet översättningar är så trogna mot originalet som möjligt, men några är friare.

En haiku behöver inte alls ha tre rader med fem, sju och fem stavelser. Läs mer om haikuns form >>