Snödroppar
Snowdrops

Ämnet i dess haikudikter är såsom många gånger förr naturen, och i den här boken står våren i förgrunden. Läsaren möter ord som vårbegravning, vårdag, vårnatten, vårstädning och vårregn. Men i dikterna finns inte bara årstidernas växlingar, det som händer i vardagen ger sig också tillkänna. Irene Carlsson inför t.ex. begreppet Let’s dance från tv-programmet med samma namn och Lars Granström skriver ”Kort semester – resebilagan följde med – till arbetet”. I samlingen medverkar också mer bekanta författare som Lars Vargö och Kaj Falkman, som även har skrivit förordet. … De medverkande har frigjort sig från formen fem, sju och fem stavelser per rad. Kortformen kvarstår dock.

Bibliotekstjänst