Ur boken

Idén att skriva en bok kläcktes under en promenad förra våren då jag gick och funderade över klimathotet och vad som krävs för att fler faktiskt ska göra en insats. Jag ville skriva en bok som riktar sig till dig som vill minska din miljöpåverkan, men som upplever att tiden och orken inte riktigt räcker till.

Vad är det som motiverar oss, både i arbetslivet och privat? Jo, att vi får någonting tillbaka. Inte alltid, men i mångt och mycket drivs vi av personliga intressen. Går det då att samtidigt minska våra ekologiska fotavtryck och få någon belöning? Svaret på den frågan är ja och det stavas pengar! Alla tips och förslag i boken vänder sig till dig som vill dra ditt strå till stacken och samtidigt spara en massa pengar på det du gör.

Klimatproblemet i allmänhet och växthuseffekten i synnerhet är något vi blir påminda om dagligen. I alla fall för mig är de delvis förknippade med ångest och tankar som ”jag vill göra något för den miljö jag hoppas få leva länge i men jag orkar inte, för det gör ändå ingen skillnad”. Den inställningen har jag jobbat länge med att få bort hos mig själv, och att skriva den här boken har hjälpt mig mycket på vägen.

I den här boken har jag därför samlat sjuttio tips, som har det gemensamt att de sparar både pengar och gynnar miljön. De är en salig blandning. Vissa är lätta att ta till sig, några är lite tuffare. Stora besparingar och små.

Min idé bakom alla tipsen är att de ska vara enkla och vardagliga. Med andra ord ska det inte krävas allt för stora uppoffringar för att hjälpa miljön, samtidigt som du gör din plånbok tjockare. Varje tips har rubrikerna Du sparar och Varför miljövänligare? Tanken med det är att boken ska ha en tydlig röd tråd och bli lätttillgänglig, överskådlig och väldigt konkret.