Så sparar du pengar och hjälper miljön!

Det är lätt att bli imponerad av att författarinnan var enbart 18 år när hon skrev boken, men låt oss inte fokusera på det. Det var oron för klimatet som blev fröet till boken. Gymnasisten Sophie Hedenstierna var som många andra orolig för hur klimatet utvecklas, funderade över hur hon själv skulle kunna ändra sina vanor för att minska koldioxidbelastningen utan att det skulle kosta något och hur vi ska kunna föra allvar av talesättet om ”många bäckar”. Hon fann att energi- och koldioxidsnålare alternativ inte bara behöver vara kostnadsfria utan rentav innebära att man själv sparar pengar. Hennes specialarbete blev en bok – 70 kortfattade, lättlästa och koncisa kapitel med konsekvent uppläggning, där det alltid framgår vad ”Du sparar” och varför förslagen är miljövänligare. Tipsen är sorterade i avdelningarna Mat och dryck; Resor; Energi; Bostaden samt Allt annat.

Säkert kan var och en känna igen en del tips, men det är nog inte bara jag som hittar nya idéer, förklaringar och svar på det man inte har vågat fråga om samt användbara tips om var – i böcker och på nätet – man kan hitta mer kunskap eller redskap för att mäta sina ekologiska fotavtryck. – – –

Sammantaget tror jag att detta är en utomordentlig idékälla och tankeväckare för många och ett mycket lämpligt underlag för studiecirklar – läs, diskutera, pröva, jämför med varandra och förändra!

NOS – Medlemsorgan för Föreningen Natur och samhälle i Norden


Om man väljer att anamma förslagen i Sophies bok finns det många sköna tusenlappar att tjäna varje år.

Meningen är inte att man till punkt och pricka ska följa varje råd, utan att istället få en idé om hur och var onödigt slöseri sker.

Täby Danderyd Tidning


En mycket ambitiös och intressant bok med många bra energispartips som kräver en engagerad läsare. I ett 70-tal korta kapitel beskrivs hur vi enkelt kan spara energi och pengar genom att göra bra val när vi väljer och tillagar vår mat, reser, inreder bostaden, köper kläder o.s.v. Sophie Hedenstierna ger argument för att en liten beteendeförändring hos konsumenten ger resultat både i plånboken och i en minskad miljöpåverkan. Hon uppmanar inte till orimliga förändringar, utan lyckas inspirera läsaren till att vilja göra någon liten förändring på något område. Hon beskriver hur vi kan minska mängden växthusgaser (koldioxidekvivalenter), vilket hon beräknar med hjälp av livscykelanalyser.

Bibliotekstjänst