Ett skär färdas

André Wong följer inte ett strikt traditionellt haiku-versmått utan ger sig hän åt ögonblickets ingivelse, vilket innebär att hans dikter kan vara olika långa och med olika stavelser och därmed i olika versradlängd.
– – –

Wong skriver lika vackert och kontrollerat som överraskande och sparsmakat: de mest lyckade och täta dikterna tillhör det bästa jag läst i genren i svensk utgivning under de senaste tio åren. Resor – i både yttre och inre bemärkelse – tycks ha gett den stora inspirationen, naturen är den stora livgivaren ur vilken poeten utvinner substans och värde också åt det ensamma ordet: ”junikväll / en svala / dyker”. I en annan haiku lyckas Wong ännu bättre: ”tafatt hoppar grodan / efter / en annan”.

Michael Economou, BTJ


Det finns dikter med en, två eller tre rader. Formuleringarna är sparsmakade och stimulerar läsarens fantasi till egna bilder:

Medan vi pratar      humlan

En förgrund med två personer som konverserar — och en bakgrund som utgörs av humlans surrande.
– – –

Titeldikten

ett skär
färdas
i höstdimman

kan liksom åtskilliga kräva omläsningar, en kvalitet i sig så länge det framkallar en bild hos läsaren. Ibland svindlar det till, ett natursceneri ges en mystisk känsla eller fördold mening.

En diktsamling det är lätt att återvända till.

Blåeld (Svenska Haikusällskapets tidskrift)