Ett skär färdas

I sina haiku använder André Wong ett sparsmakat språk som ändå förmedlar mycket. Han står fri i förhållande till den traditonella treradiga formen med 5,7 och 5 stavelser: Flera dikter i hans samling har två rader, någon har till och med en enda lång rad.

Wongs haiku har hyllats för sin täthet, där varje ord blir starkt betydelsebärande. Han har tidigare publicerats i Svenska Haikusällskapets antologier och tidskrift ”Blåeld”. ”Ett skär färdas” är hans första egna samling.