André Wong

André Wong är uppvuxen i Boråstrakten men har bott större delen av sitt liv i Stockholm, där han arbetar som aktuarie. Han har skrivit haiku under ett antal år och publicerats i Svenska Haikusällskapets antologier och tidskrift ”Blåeld”. Många av hans haiku är inspirerade av resor, långa och korta och i fantasin.