Ur Poeter tänder bara lampor

The Poets light but Lamps –
Themselves – go out –
The Wicks they stimulate
If vital Light
Inhere as do the Suns –
Each Age a Lens
Disseminating their
Circumference –

Poeter tänder bara lampor –
de själva – slocknar –
Om vekarna de får att brinna,
ger ljus som lever,
består de som solar –
Var tid en lins
som vidgar gränsen
för deras strålar –

I boken finns utförliga förklaringar till Dickinsons språk och uttryckssätt.

Kombinationserbjudande tillsammans med den tidigare Dickinsonboken Min flod flyter mot dig. Båda böckerna tillsammans 279 kr. Kryssa Kombinationserbjudande när du beställer.