Integritetspolicy

Bokverket AB är personuppgiftsansvarigt för behandlingen av
personuppgifter som beskrivs i denna integritetspolicy. I denna
integritetspolicy förklarar vi vilken typ av personuppgifter vi lagrar
och hur vi behandlar dem. Denna integritetspolicy gäller för www.bokverket.com
och www.skrivaochgeut.se

Personuppgifter som vi samlar in och behandlar

Vi behandlar följande kategorier av personuppgifter:

 • Grundläggande information: namn
 • Kontaktinformation: adress, telefonnummer, e-postadress
 • Betalningsinformation: Transaktionsinformation
 • Kundhistorik och kundengagemang:* beställnings- och
  leveransinformation

Personuppgifterna samlas vanligtvis in direkt från dig eller genereras i
samband med att du använder våra tjänster och produkter.

Hur vi använder personuppgifter

 Leverans av tjänst/avtal

Vi använder dina personuppgifter för att uppfylla våra avtal med dig,
det vill säga när du har beställt en produkt eller tjänst från oss. Det
rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är
att behandlingen är nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig.

 Hantering av kundrelationer

Vi använder dina personuppgifter för att hantera vår kundrelation med
dig. Det kan till exempel handla om hantering av klagomål och betalningspåminnelser.
Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är
nödvändig för att uppfylla ett avtal med dig.

 Försäljning och marknadsföring

Vi använder personuppgifter i samband med försäljning och marknadsföring
av våra produkter och tjänster, till exempel genom att du får e-post
från oss. Den rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för
detta ändamål är vårt berättigade intresse. Du har möjlighet att
reservera dig från delar av denna behandling genom att till exempel
reservera dig från att få e-post från oss.

 Säkerhet, avslöjande av bedrägeri och kriminell verksamhet

Vi behandlar personuppgifter i vårt arbete med att skydda våra användare
och oss själva mot bedrägeri, missbruk och kriminell verksamhet. Den
rättsliga grunden för att behandla personuppgifter för detta ändamål är att
behandlingen är nödvändig för att förhindra brott.

 Följa rättsliga åtaganden

I vissa fall är vi skyldiga att behandla personuppgifter av hänsyn till
andra rättsliga åtaganden. Ett exempel på detta är information som är
kopplad till försäljning, som vi är skyldiga att bokföra och spara
enligt bokföringslagen. Det rättsliga grunden för att behandla
personuppgifter för detta ändamål är att behandlingen är nödvändig för
att uppfylla ett rättsligt åtagande som åligger oss.

Dina rättigheter

Om du vill utöva någon av dina rättigheter, kontakta oss på info@bokverket.com

 Rätt till insyn i egna uppgifter

Du kan begära en kopia av alla uppgifter vi behandlar om dig.

 Rätt till rättelse av personuppgifter

Du har rätt att begära att vi rättar eller kompletterar uppgifter som är
felaktiga eller vilseledande.

 Rätt till radering av personuppgifter

Du har rätt att få dina personuppgifter raderade utan dröjsmål. Du kan
när som helst begära att vi raderar uppgifter om dig själv. Men notera
att information som vi är skyldiga att behålla av hänsyn till andra
rättsliga åtaganden (som till exempel bokföringslagen) inte kommer att
raderas.

 Begränsning av behandling av personuppgifter

I vissa situationer kan du också begära att vi begränsar behandlingen av
uppgifter om dig. Du gör detta genom att administrera samtycken eller
reservationer i våra lösningar.

 Protestera mot behandling av personuppgifter

Om vi behandlar uppgifter om dig med grund i våra uppgifter eller på
grundval av en intresseavvägning har du rätt att protestera mot vår
behandling av uppgifter om dig.

 Dataportabilitet

Du har rätt att få ut dina personuppgifter i ett strukturerat, allmänt
använt och maskinläsbart format.

 Du kan klaga på vår behandling av personuppgifter

Vi hoppas att du informerar oss om du anser att vi inte följer reglerna
i personuppgiftslagen. Säg gärna till först genom den kontakten eller
kanalen du redan har etablerat med oss. Du kan också klaga på vår
behandling av personuppgifter. Du gör detta hos Integritetsskyddsmyndigheten.